New York Yankees: Tyler Austin’s Joe Kelly haymaker in slow-motion (Video)

  New York Yankees: Tyler Austin’s Joe Kelly haymaker in slow-motion (Video)
  Source: Elite Sports NYPublished on 2018-04-13
  ESNY City Stream

  NYY

  NYM

  NYG

  NYJ

  NYK

  BKN

  NYR

  NYI

  NJD

  SJU