New York Giants: 3 legit ‘trade down’ options in the NFL Draft

  New York Giants: 3 legit ‘trade down’ options in the NFL Draft
  Source: Elite Sports NYPublished on 2018-04-15
  ESNY City Stream

  NYY

  NYM

  NYG

  NYJ

  NYK

  BKN

  NYR

  NYI

  NJD

  SJU